Kontakt

BAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Adres firmy:

64-500 Szamotuły
ul. Bolesława Chrobrego 52

tel.: 61 29 20 591
tel.fax: 61 29 20 572
tel. kom.: 501 720 951

mail: biuro@bago.com.pl

 


    Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest firma Bago.